info@pracaserca.pl
Facebook
YouTube

Odczuwanie rodziców

Jeśli rodzice oraz osoby bliskie dzieciom mają otwarte serca lub są w stanie je otworzyć, dzieci mogą łatwiej dopuścić swoje uczucia dzięki szacunkowi, współodczuwaniu i zrozumieniu, które odnajdą w tych sercach. Dzieci nie chcą, abyśmy pocieszali ich na siłę w bólu lub próbowali wyperswadować ich lęki. Pragną raczej, żebyśmy poczuli ich lęk i ból, żebyśmy ich uczucia szanowali i rozumieli je. 

Safi Nidiaye, Wieder fühlen lernen  (Nauczyć się ponownie odczuwać), Integral Verlag, München, 2006