info@pracaserca.pl
Facebook
YouTube

Polityka prywatności

1. Informacja dot. Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Renata Stankowska, zwany dalej Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: info@pracaserca.pl.
 2. Twoje dane osobowe mogą być zbierane poprzez formularz kontaktowy na stronie pracaserca.pl lub w inny sposób, dopuszczony prawem.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla niżej wymienionych celów:
  1. realizacja działań niezbędnych do obsługi Twoich zapytań i żądań (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  2. podpisania umowy i jej realizacji (art.6 ust.1 lit. b RODO),
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO ),
  4. realizacji działań w zakresie marketingu bezpośredniego, dotyczącego produktów i usług własnych Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), z uwzględnieniem przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  5. realizacji komunikacji handlowej i marketingowej, z uwzględnieniem przepisów Ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO ),
  6. prowadzenia badań w zakresie jakości obsługi, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest pozyskanie wiedzy o poziomie zadowolenia klientów (art.6 ust.1 lit. f RODO),
  7. badań analitycznych i statystycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko, adres, telefon, email, NIP. Możliwe jest rozszerzenie tego zbioru z uwagi na specyfikę umów.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości świadczenia usługi, przygotowania oferty, realizacji umowy.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, tj. w zależności od podstawy prawnej przetwarzania:
  1. przez okres realizacji umowy (okres ten może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń} oraz związany z tym obowiązek prawny Administratora, wynikający z odrębnych przepisów (np. prawo podatkowe, prawo pracy),
  2. do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgodny na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
  z Administratorem, w związku z realizacją umowy: uprawnionym pracownikom Administratora, podwykonawcom, firmom transportowym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym obsługę finansowo-księgową itp.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. Prawa przysługujące podmiotowi danych  z uwagi na przetwarzanie  danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Z pozostałych praw możesz skorzystać, gdy:
  1. ważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne – prawo żądania sprostowania danych,
  2. Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku – prawo żądania usunięcia danych,
  3. zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres, pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych), Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu) – prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą lub przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny – prawo żądania przeniesienia danych.
 4. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. w tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Poniższa polityka cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl).